Hỗ trợ

Tiên minh trong Bách Chiến Vô Song

Tiên minh
 • Cấp mở: cấp 32.
 • Bảng xếp hạng (BXH) bao gồm BXH server và BXH liên server.
 • TM chỉ có 1 thành viên và kho trống thì có thể giải tán. Sau khi giải tán có thể tạo TM mới.
 • Khi gamer đạt cấp 40, và đạt VIP 1 thì có thể tạo TM bằng cách click chọn nút Tạo TM ở góc phải bên dưới nằm trên giao diện. Mỗi ngày có thể tạo 1 lần.


Thông tin Tiên Minh
 • Có thể tìm thấy thông tin sau: minh chủ, phó minh chủ, số người, thông báo.
 • Cống hiến Tiên Minh (TM): người cống hiến lệnh bài và nguyên bảo vào TM để tăng quỹ TM, sau khi quỹ full có thể tăng cấp Tiên Minh.
 • Cửa hàng Tiên Minh (TM): Sau khi cống hiến có thể nhận được độ cống hiến TM, dùng độ cống hiến này để mua item trong cửa hàng TM. Cấp TM càng cao thì vật phẩm càng phong phú.
 • Kho Tiên Minh: Thành viên Tiên Minh có thể mang vật phẩm cống hiến vào kho TM, vật phẩm sẽ do minh chủ và phó minh chủ tiến hành phân phối.


Phúc lợi Tiên Minh
 • Rương hàng ngày: sau khi thành viên TM tăng 1 lượng cống hiến nhất định thì mỗi ngày có thể nhận rương 1 lần, cấp TM càng cao thì phần thưởng rương càng phong phú.
 • Cấp rương hàng ngày: TM tăng 1 cấp thì thành viên TM được nhận 1 lần rương cấp. Nhận rương cần phải tặng 1 lượng cống hiến nhất định. Cấp TM càng cao thì phần thưởng rương càng phong phú.
 • Lực TM (Buff Tiên Minh): thành viên TM có thể nhận được thuộc tính cộng thêm. Cấp TM càng cao thì thuộc tính cộng thêm càng nhiều.


Đoạt bảo Tiên Minh
 • Khi thành viên Tiên Minh (TM) tích lũy tiêu phí trong ngày đến mục tiêu đoạt bảo thì có thể công bố thông tin đoạt bảo mời thành viên TM khác giúp đỡ đoạt bảo. Khi có 5 thành viên TM giúp đỡ đoạt bảo thì người chơi này mới có thể nhận phần thưởng.
 • Người chơi giúp đoạt bảo cũng có thể được nhận thưởng đoạt bảo, tiêu phí càng nhiều thì phần thưởng càng phong phú. Mỗi ngày chỉ có thể giúp đoạt bảo 2 lần rương vàng, 2 lần rương bạc và 2 lần rương đồng.

 


Top
Công Ty TNHH Giải Trí Long Đỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Giấy phép phê duyệt nội dung số: 176/QĐ-BTTT cấp ngày 01/02/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.