Tham gia

Cập nhật mới - Đấu Hoàng Chuyển Thế

27/11

Hệ Thống Tiên Đồng

[BC.360game.vn]

Thánh Đan Thành Chủ hoan nghênh các Đấu Sư đã đến với Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song.

Wow..wow..wow! Đấu Sư đã bao giờ nghĩ rằng tại Bách Chiến Vô Song sẽ có tính năng ‘sinh con’ không? Bổn trang thật không thể tin được khi bản cập nhật mới Đấu Hoàng Chuyển Thế ngày 27/11, các cặp đôi có thể cùng nhau sinh con, đặc biệt 'F.A' cũng có thể nhận nuôi con không cần phải kết hôn.

Giới Thiệu

  • Khi tạo nhân vật sẽ hiển thị giao diện Tiên Đồng nhưng chưa kích hoạt.
  • Đến NPC Hồng Nương để kích hoạt Tiên Đồng bằng cách nhấp chọn Sinh hoặc Nhận nuôi.

 • Quan Âm Cầu Tự (Sinh): Dành cho cặp Vợ Chồng đã tổ đội, đội trưởng nộp Quan Âm Cầu Tự Tượng (có thể mua trực tiếp hoặc mua tại Cửa hàng).
   • Sau khi nộp và xác nhận thành công thì giao diện Tiên Đồng của hai bên đều biến thành "Đang Cầu Phúc", thời gian chờ cầu phúc là 1 phút.

   • Cầu phúc xong cần chờ thêm 24 giờ để nhận nuôi. Bước này nếu không muốn chờ có thể dùng Đá Ngũ Sắc để Tăng Tốc nhanh.

   • Kết thúc 24h chờ hoặc đã tăng tốc, hệ thống Tiên Đồng sẽ kích hoạt và Đấu Sư có thể đặt tên cho Tiên Đồng của mình.

 • Kỳ Lân Tặng Tự (Nhận nuôi): Đấu Sư chưa kết hôn hoặc đã kết hôn nhưng đối phương không Online thì có thể tự mình nộp Kỳ Lân Tặng Tự Tượng (có thể mua trực tiếp hoặc mua tại Cửa Hàng).
  • Sau khi nộp và xác nhận thành công thì giao diện Tiên Đồng của hai bên đều biến thành "Đang Cầu Phúc", thời gian chờ cầu phúc là 1 phút.
  • Cầu phúc xong cần chờ thêm 24 giờ để nhận nuôi. Bước này nếu không muốn chờ có thể dùng Đá Ngũ Sắc để Tăng Tốc nhanh.
  • Kết thúc 24h chờ hoặc đã tăng tốc, hệ thống Tiên Đồng sẽ kích hoạt.

Chi Tiết Tiên Đồng

Sau khi kích hoạt thành công sẽ hiển thị giao diện Tiên Đồng, giao diện chính gồm 3 tính năng: Thông tin, Nuôi dưỡng và Làm phép. Tính năng Làm Phép tạm thời bị ẩn.

 • Giao Diện Thông Tin:
    • Thông tin cơ bản: Cha, Mẹ, Ngày sinh, Đạo hành, Tư chất, Căn cốt, Võ lược, Văn thao, Tỷ lệ chuyển hóa.
    • Đạo Hành: Ngoại hình và cấp độ của Tiên Đồng có thể tăng cấp qua điểm Đạo Hành.
    • Tỷ lệ chuyển hóa: Thuộc tính giao diện Tiên Đồng chuyển hóa thành thuộc tính cộng vào nhân vật.
    • Tiềm năng: Bao gồm 1 Tiềm năng ngẫu nhiên khi Sinh/Nhận nuôi và 5 Tiềm năng cố định, kích hoạt tùy vào điểm Bồi Dưỡng.
    • Tiềm năng ngẫu nhiên nhận được.


  Khi Sinh/Nhận Nuôi sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 5 Tiềm năng trên.

   • 5 Tiềm năng cố định, kích hoạt tùy vào điểm Bồi Dưỡng.
  Tiềm NăngĐiều Kiện Mở

  Tiềm năng - Sơ
  Tư chất, Căn cốt, Văn thao, Võ Lược đều đạt Lục.

  Tiềm năng - Trung
  Tư chất, Căn cốt, Văn thao, Võ Lược đều đạt Lam.

  Tiềm năng - Cao
  Tư chất, Căn cốt, Văn thao, Võ Lược đều đạt Tím.

  Tiềm năng - Siêu
  Tư chất, Căn cốt, Văn thao, Võ Lược đều đạt Cam.

  Tiềm năng - Đỉnh
  Tư chất, Căn cốt, Văn thao, Võ Lược đều đạt Vàng.
 • Bồi Dưỡng:
  • Mỗi lần tẩy tủy phải tốn Đào Tiên (mua tại Cửa Hàng), tẩy ra phẩm chất cao có thể KHÓA lại.
  • Mỗi lần khóa 1 thuộc tính cần tốn 1 Tỏa Hồn Quả (mua tại Cửa Hàng).
  • Thử Tài, Khai Ngộ, Phi Thăng, Giác Ngộ đều cần đạt điểm ĐẠO HÀNH nhất định mới mở được.
  • Có thể rê chuột vào để thấy thông tin thuộc tính.

THỬ TÀI

 • Điều kiện mở: Đạo Hạnh đạt 365 điểm.
 • Thông qua Bàn quay Thử Tài để nhận thuộc tính cộng dồn tương ứng.
 • Mỗi phụ kiện mang sẽ tăng đạo hạnh và tỷ lệ chuyển hóa tư chất, văn thao, căn cốt và võ lược.
 • Thuộc tính phụ kiện Thử Tài cộng trực tiếp vào tăng đạo hạnh và tỷ lệ chuyển hóa tư chất, căn cốt, văn thao và võ lược.
 • Thử tài 1 lần nhận được 1 điểm mệnh số.
 • Dùng điểm mệnh số đổi thuộc tín thêm tại giao diện đổi Thử Tài, thuộc tính thêm được cộng vĩnh viễn vào thuộc tính cơ bản Tiên Đồng.
 • Phụ kiện Thử Tài: Ngọc Tỉ, Hổ Phù, Binh Pháp, Đao Kiếm, Cổ Ngọc, Thư Quyển, Đồng, Nang, Bút Mực, Niệm Châu, Gà Quay, Bàn Tính.
 • Thử Tài Khóa thuộc tính có thể nhận thêm nhiều số mạng (nhiều mệnh số), và thuộc tính Thử Tài không đổi.

BẢO VẬT

 • Điều kiện mở: Sau khi kích hoạt Tiên Đồng sẽ thấy.
 • Mỗi loại Báu vật có phụ kiện tương ứng, phụ kiện cấp cao hơn có thể dùng.
  • Ví dụ: Thiên Cơ Kính 1 đang mang, mà có Thiên Cơ Kính 3 sẽ được mang vào. Bỏ Thiên Cơ Kính 1 về Túi.
 • Tiêu diệt Phong Ma Thú có thể nhận được phụ kiện Bảo Vật.
 • Có thể kích hoạt Phong Ma Thú thông qua Tàng Bảo Đồ Ngự Bạch Thư.
 • Sau khi tiêu diệt có xác suất nhận được phụ kiện phẩm chất cấp độ tương ứng.
 • Phụ kiện Bảo Vật có thể khảm trong giao diện Bảo Vật, phụ kiện khác nhau có thể tăng thuộc tính cơ bản và thuộc tính đặc biệt, tốc độ trưởng thành đạo hạnh, tỷ lệ chuyển thóa tư chất, văn thao, căn cốt, võ lược của Tiên Đồng.

Các vật phẩm cần thiết trong Tiên Đồng

STTChi tiết vật phẩm
1
2
3 ;
4
5
Top