Tham gia

Cập Nhật Mới - Phong Thần Tướng

20/01

Hê Thống Phong Thần

[BC.360game.vn]

Thánh Đan Thành Chủ hoan nghênh các Đấu Sư đã đến với Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song.

Tại Cập nhật mới ngày 20/01/2016 quý Đấu Sư đã có thêm Hệ Thống Phong Thần để quý Đấu Sư có thể tranh tài, phân cao thấp.

-=- HỆ THỐNG PHONG THẦN - SẮC PHONG -=-

Giới thiệu

   • Khi cấp nhân vật đạt 50 tự động kích hoạt Hệ Thống Phong Thần trong giao diện nhân vật.

   • Tham gia Phong ThầnSắc Phong để tăng thuộc tính cơ bản của nhân vật và tiến cấp Phong Thần.
   • Tại giao diện Phong Thần có thêm tính năng Tranh Cử.

Cách tham gia

Phong Thần

   • Dùng nguyên liệu Phong Thần Ấn để tiến cấp Phong Thần Chức.

   • Phong Thần Chức càng cao thì tỉ lệ cộng dồn thuộc tính cơ bản của nhân vật và kỹ năng Phong Thần càng cao.

   • Phong Thần Ấn được thu thập bằng cách mua tại Cửa Hàng hoặc Vòng Quay.
   • Mỗi ngày sẽ nhận được Bổng Lộc tương ứng với mức Phong Thần Chức đạt được.

  • Tại giao diện Phong Thần, xuất hiện thêm tính năng Tranh cử:
    • Thời gian bỏ phiếu: từ 12:00 thứ Sáu - 00:00 thứ Hai hàng tuần.
    • Dùng Phiếu Thần để bỏ phiếu, Phiếu Thần được đổi từ Tiệm Danh Vọng.

   • Mỗi lần bỏ phiếu sẽ nhận được tiền từ người Tranh Cử tặng. Người Tranh Cử vẫn có thể bỏ phiếu cho chính bản thân mình.
   • Người được bỏ phiếu cao nhất sẽ trở thành Nhật Nguyệt Đế và được duy trì danh hiệu trong vòng 1 tuần.
   • Mỗi máy chủ chỉ có 1 Nhật Nguyệt Đế và được nhận phần thưởng.
   • Sau khi Liên Thông Máy Chủ, có 2 Nhật Nguyệt Đế thì sẽ chọn lại người nào có Lực Chiến cao hơn.
   • Số phiếu đạt 40 và đạt nhiều phiếu nhất sẽ trở thành Nhật Nguyệt Đế.
   • Nhật Nguyệt Đế được công thêm thuộc tính cơ bản của nhân vật.
   • Nhật Nguyệt Đế có thể sắc phong Đế Hộ Pháp và Đế Sứ Giả.
   • Sau khi tranh cử xong, củ hoàn trả qua thư sẽ không được tính là củ nạp.

Top