Tham gia

Cập Nhật Mới - Phong Thần Tướng

20/01

Thánh Mộng Cảnh

[BC.360game.vn]

Thánh Đan Thành Chủ hoan nghênh các Đấu Sư đã đến với Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song.

Tại Cập Nhật Mới ngày 20/01/2016 quý Đấu Sư sẽ có thêm nhiều tính năng mới để trải nghiệm Bách Chiến Vô Song.

-=- THÁNH MỘNG CẢNH -=-

Thánh Mộng Cảnh

Cách Tham Gia
  • Người chơi đạt cấp 50 và Tiên Minh cấp 5 sẽ vào được Thánh Mộng Cảnh.
  • Tham gia Thánh Mộng Cảnh sẽ nhận được điểm tích lũy, điểm tích lũy dùng để đổi phần thưởng tương ứng.

    • Cờ Mộng Cảnh:
      • Thời gian: 15:00 - 15:30, 20:00 - 20:30, 21:30 - 22:00 hằng ngày.
      • Khi sự kiện bắt đầu, người chơi sẽ có 3 phút để chuẩn bị.
      • Cờ sẽ xuất hiện gần Cửa Phong Ma 1.
      • Hộ tống Cờ giao cho NPC Đường Chấn sẽ nhận được nhiều phần quà.

      • Khi đã giao nộp sự kiện sẽ kết thúc.
      • Trong thời gian sự kiện diễn ra mà không có người chơi hộ tống thì cờ sẽ tự mất.
      • Trong thời gian hộ tống cơ, tốc độ di chuyển sẽ giảm đi 70%.
      • Khi giao cờ thì hệ thống sẽ tự động trao quà vào kho Tiên Minh.

    • Chiếm Cứ Điểm:
     • Thời gian: từ 09:00 đến 01:00 Sáng mỗi ngày.
     • Có 3 cứ điểm: Quần Anh Các, Hiệp Nghĩa Trang, Tụ Khí Môn.
     • Trong 1h, người nộp Đá Đế Hiệp nhiều nhất sẽ chiếm được cứ điểm và được duy trì trong 3h.
     • Đá Đế Hiệp thu thập bằng cách tiêu diệt Lâu LaDu Thần.
     • Mỗi người chơi chỉ được nộp và chiếm 1 cứ điểm.
     • Chiếm được Cứ Điểm thì điểm tích lũy sẽ được cộng dồn theo từng mốc thời gian.
     • Trong thời gian duy trì, người chơi phải bảo vệ Vật Tư Cứ ĐiểmCứ Điểm Tướng.

    • Suối Thần Mộng Cảnh:
     • Người chơi giữa các Tiên Minh sẽ tiến hành PK với nhau để dành quyền chiếm Suối Thần Mộng Cảnh.
     • Người chơi chiếm được Suối Thần Mộng Cảnh sẽ nhận được hỗ trợ cộng thêm những thuộc tính cơ bản của nhân vật và duy trì cộng điểm thích lũy.

    • Hộ Tống:
      • Nhận nhiệm vụ từ NPC Tố Tố, sau khi nhận sẽ biến thành hình tượng hộ tống.
      • Hộ tống đến gặp NPC Lục Tam Kim sẽ nhận được những phần thưởng.
      • Trong quá trình hộ tống, người chơi bị tiêu diệt thì người tiêu diệt sẽ hộ tống thay.
      • Mỗi ngày hộ tống được 3 lần. Cướp và hộ tống thay cũng được tính là 1 lần.

    • Ma Vương Mộng Cảnh:
      • Thời gian: từ 00:00 mỗi ngày.
      • Tiêu diệt Ma Vương Mộng Cảnh sẽ nhận được nhiều vật phẩm quý và điểm tích lũy.
      • Người chơi kết liễu Ma Vương Mộng Cảnh sẽ nhận được thêm điểm tích lũy.
      • Sau 4 tiếng Ma Vượng Mộng Cảnh sẽ được tạo mới.

   • Du Thần Mộng Cảnh:
    • Thời gian: từ 00:00 mỗi ngày.
    • Sau 30 phút sẽ tạo mới nhiều Du Thần Mộng Cảnh.
    • Tiêu diệt Du Thần Mộng Cảnh sẽ nhận được nhiều vật phẩm quý và điểm tích lũy.

    • Lâu La Mộng Cảnh:
     • Thời gian: từ 00:00 mỗi ngày.
     • Tiêu diệt Lâu La Mộng Cảnh sẽ nhận được nhiều vật phẩm quý và điểm tích lũy.
     • Sau 30 phút sẽ tạo mới nhiều Lâu La Mộng Cảnh.

     • Mộng Cảnh Cầu Sinh:
      • Thời gian: 15:00 - 15:30, 20:00 - 20:30, 21:30 - 22:00 mỗi ngày.

     • Sau khi bắt đầu sự kiện, người chơi sẽ có 3 phút để chuẩn bị.
     • Sung Năng càng nhiều tỉ lệ thắng càng cao.
     • Sung Năng mặc định khi tham gia sự kiện là 1500 điểm.
     • Tăng sung năng bằng cách: tiêu diệt người chơi hoặc hoàn thành nhiệm vụ thu thập.
       • Thị Huyết: Tiêu diệt 1 người chơi nhận 1 điểm.Thị Huyết càng cao khi bị tiêu diệt mất sung năng càng nhiều.

       • Sung Năng: tiêu diệt người chơi hoặc thu thập vật phẩm để nhận điểm, 10 giây sẽ tự động giảm 10 điểm. Sung năng dưới 600 điểm sẽ kích hoạt Tật Bệnh ( mỗi giây giảm 2% sinh lực ).

       • Đói: mỗi giây tăng 5 điểm, tiêu diệt 1 người chơi tăng thêm 2 điểm, thu thập vật phẩm điểm giảm bớt điểm Đói. Đói cao hơn 180 điểm sẽ kích hoạt Tật Bệnh và không thể sử dụng kĩ năng.

       • Khát: 10 giây tăng 5 điểm, tiêu diệt 1 người chơi tăng thêm 2 điểm, thu thập vật phẩm để giảm bớt điểm Khát. Khát cao hơn 180 điểm sẽ kích hoạt Tật Bệnh và giảm tốc độ di chuyển 40%.

       • Vật phẩm sẽ xuất hiện khi sự kiện diễn ra.

   Top