Tham gia

Cập Nhật Mới - Phong Thần Tướng

20/01

Thời Trang Mới

[BC.360game.vn]

Thánh Đan Thành Chủ hoan nghênh các Đấu Sư đã đến với Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song.

Tại Cập nhật mới ngày 20/01 Quý Đấu Sư đã có thêm ngoại hình mới cho nhân vật và thú cưỡi giúp tăng sức mạnh cho bản thân và rất nhiều thuộc tính khác.

-=- THỜI TRANG MỚI -=-

 

Thời trang mới - Dấu Chân

   • Thời trang mới - Dấu Chân ( thẻ Sao Hỏa ) sẽ nhận được từ Hoàn Trả - Quay May Mắn.
   • Sau khi mang trang bị phụ kiện, nhân vật sẽ tăng thuộc tính cơ bản và lực chiến.
   • Được cộng dồn thuộc tính với những thẻ dấu chân khác.
   • Có thể phụ hồn để tăng thuộc tính cơ bản nhân vật.

Trang bị mới - Thú Cưỡi

  • Trang bị mới - Thú Cưỡi ( thẻ Biến Lợi Nhẫn ) sẽ nhận được từ Hoàn Trả - Quay May Mắn.
  • Sau khi mang trang bị phụ kiện, nhân vật sẽ tăng thuộc tính cơ bản và lực chiến.
  • Được cộng dồn thuộc tính với những thẻ khác.
  • Có thể phụ hồn để tăng thuộc tính cơ bản nhân vật.

Top