Tham gia

Cập Nhật Mới Tháng 06

19/05

Hệ Thống Thần Võ

[BC.360game.vn]

Thánh Đan Thành Chủ hoan nghênh các Đấu Sư đã đến với Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song.

Tại cập nhật mới ngày 20/05/2016, sẽ thêm Hệ Thống Thần Võ để quý Đấu Sư có thể trải nghiệm thêm tính năng mới của Bách Chiến Vô Song.

-=- HỆ THỐNG THẦN VÕ -=-

Giới Thiệu Và Cách Tham Gia

  • Qúy Đấu Sư đạt cấp 72 sẽ mở thêm Hệ Thống Thần Võ.
  • Nguyên liệu tiến cấp có thể thu thập bằng cách mua tại Cửa Hàng.
  • Tiến cấp sẽ công dồn thuộc tính và lực chiến cho nhân vật.

Top