Tham gia

Cập Nhật Mới Tháng 07

16/06

Hệ Thống Khí Linh

[BC.360game.vn]

Thánh Đan Thành Chủ hoan nghênh các Đấu Sư đã đến với Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song.

Tại cập nhật mới ngày 17/06/2016, sẽ thêm Hệ Thống Khí Linh để quý Đấu Sư có thể trải nghiệm thêm tính năng mới của Bách Chiến Vô Song.

-=- HỆ THỐNG KHÍ LINH -=-

Giới Thiệu Và Cách Tham Gia

  • Qúy Đấu Sư đạt cấp 68 sẽ mở tính năng Khí Linh trong giao diện Luyện Khí.
  • Nguyên liệu tiến cấp có thể thu thập bằng cách mua tại Cửa Hàng hoặc Xe Mua Hàng.
  • Tiến cấp sẽ công dồn thuộc tính và lực chiến cho nhân vật.

Top