Tham gia

Cập Nhật Mới Tháng 3

26/02

Tiến Cấp Trang Bị Tiên Đồng

[BC.360game.vn]

Thánh Đan Thành Chủ hoan nghênh các Đấu Sư đã đến với Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song.

Tại Cập nhật mới ngày 26/02/2016 quý Đấu Sư đã có thêm Tiến Cấp Trang Bị Tiên Đồng để quý Đấu Sư có thể trải nghiệm thêm tính năng mới của Bách Chiến Vô Song.

-=- TIẾN CẤP TRANG BỊ TIÊN ĐỒNG -=-

Giới Thiệu Và Cách Tham Gia

  • Đạo Hạnh nhân vật đạt 365 điểm.
  • Chọn mục Làm Phép của giao diện Tiên Đồng để tiến cấp Trang Bị Tiên Đồng.
  • Tiến Cấp Trang Bị Tiên Đồng đến +10 sẽ cần Chí Tôn Đồ Vô Cực Tơ.
  • Tiến Cấp sẽ nhận được thêm thuộc tính, tăng thêm Lực Chiến cho nhân vật.

  • Chí Tôn ĐồVô Cực Tơ thu thập bằng cách nhận ở Sảnh Hoàn Trả.

Top