Tham gia

Cập Nhật Mới - Thiên Khải Thần Tôn

20/04

Hệ Thống Tinh Túc

[BC.360game.vn]

Thánh Đan Thành Chủ hoan nghênh các Đấu Sư đã đến với Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song.

Tại cập nhật mới ngày 22/04/2016, sẽ thêm Hệ Thống Tinh Túc để quý Đấu Sư có thể trải nghiệm thêm tính năng mới của Bách Chiến Vô Song.

-=- HỆ THỐNG TINH TÚC -=-

Giới Thiệu Và Cách Tham Gia

  • Qúy Đấu Sư đạt cấp 60 và 1 trong những Hệ Thống Linh Thú, Thú Cưỡi, Cánh,... tiến cấp đạt bậc 15 thì sẽ mở nhiệm vụ Phụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở giao diện Tinh Túc.
  • Dùng Tiên Thiên Tinh và Hậu Thiên Phách để tiến cấp Tinh Túc. Tiến cấp sẽ cộng đồn thuộc tính và lực chiến cho nhân vật.
  • Tiên Thiên Tinh và Hậu Thiên Phách thu thập bằng cách dung luyện giao diện Vườn.

Top