Tham gia

Cập nhật mới - Tiên Đồng Xuất Thế

11/12

11-12 Bảo trì cập nhật mới

[BC.360game.vn]

Thánh Đan Thành Chủ hoan nghênh các Đấu Sư đã đến với Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song.

Bổn thành chủ xin thông báo: từ 07:00 đến 09:00 thứ sáu, ngày 11/12/2015 sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Bách Chiến Vô Song để Cập nhật mới - Tiên Đồng Xuất Thế.

Thời gian cập nhật:

  • Bắt đầu: 07:00 thứ sáu, ngày 11/12/2015.
  • Kết thúc: 09:00 thứ sáu, ngày 11/12/2015.
  • Trong thời gian bảo trì các Đấu Sư sẽ không đăng nhập được vào game Bách Chiến Vô Song.
  • Nếu việc bảo trì hoàn thành sớm sẽ có thông báo tại trang chủ Bách Chiến Vô Song.

Nội dung Cập nhật mới:

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Hãy chờ đón thông tin chi tiết về những kỹ năng cũng như những cập nhật mới nhất của Webgame Tiên hiệp Bách Chiến Vô Song trong những bản tin sắp tới tại BC.360game.vn.

Top