Tham gia

Chơi Bách Chiến có quà liền tay 4

03/04

Chơi Bách Chiến nhận quà 3Q

Cấp 1 - 61

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
1 – 54 Ma Tốc Độ 1 Khóa 3 ngày
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Đá Tinh Luyện-Tím 2 Khóa Vĩnh Viễn
Bình Châu Báu Thi Đấu 10 Khóa 30 Ngày
Bình Châu Báu Bạch Kim 10 Khóa 30 Ngày
55 – 58 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh Viễn
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
59 - 61 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn

ky-nang

Cấp 62 - 70

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
62 - 64 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
65 – 67 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh Viễn
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
68 - 70 Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Thẻ Thủ Hộ 1 Khóa Vĩnh Viễn
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn

ky-nang

Cấp 71 - 76

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
71 - 73 Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy 1 Khóa 7 Ngày
74 - 76 Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh Viễn
Sổ Thẻ Hiếm 1 Khóa 7 Ngày
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy 1 Khóa 7 Ngày

ky-nang

Cấp 77 - 79

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
77 - 79 Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 2 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 2 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy 2 Khóa 7 Ngày

ky-nang

Cấp 80 - 81

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
80 Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
333 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày
81 Tích Lũy Hoàn-Lam 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 3 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 3 Khóa Vĩnh Viễn
Sổ Thẻ Tướng Truyền Thuyết (7 ngày) 1 Khóa 7 ngày

ky-nang


Cấp 82 - 83

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
82 Tích Lũy Hoàn-Lam 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 5 Khóa Vĩnh Viễn
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Bạch Kim Chùy 2 Khóa 7 Ngày
555 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày
83 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Khóa Vĩnh Viễn
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 5 Khóa Vĩnh Viễn
888 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày

ky-nang

Cấp 84

 • Số lượng giải thưởng: 25 phần.
 • Điều kiện tham gia: yêu cầu level 84 trở lên.
 • Điều kiện nhận thưởng: TOP 25 Đấu Sư có level cao nhất sau khi kết thúc chương trình.
 • Thời gian trao thưởng: 3 ngày sau khi kết thúc chương trình.
  • Bảng xếp hạng sẽ cập nhật mỗi tuần 1 lần vào ngày thứ 2 tại trang chủ Bách Chiến Vô Song
  • Thứ tự xếp hạng sẽ tính t theo: Cấp bậc, Điểm exp, Lực chiến.
Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
84 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Khóa Vĩnh Viễn
Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa Vĩnh Viễn
Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 5 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 85

 • Số lượng giải thưởng: 5 phần.
 • Điều kiện tham gia: yêu cầu level 85 trở lên.
 • Điều kiện nhận thưởng: TOP 5 Đấu Sư có level cao nhất sau khi kết thúc chương trình.
 • Thời gian trao thưởng: 3 ngày sau khi kết thúc chương trình.
  • Bảng xếp hạng sẽ cập nhật mỗi tuần 1 lần vào ngày thứ 2 tại trang chủ Bách Chiến Vô Song
  • Thứ tự xếp hạng sẽ tính t theo: Cấp bậc, Điểm exp, Lực chiến.
Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
85 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 10 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 10 Khóa Vĩnh Viễn
Bạch Kim Chùy 5 Khóa 7 Ngày
Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa Vĩnh Viễn
9999 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày
Nhẫn Thế Tử 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thế Tử Liên 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Đạo Tinh Hàn 1 Khóa Vĩnh Viễn

 

ky-nang

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
Thái Điệp Phiên Phiên 1 Khóa Vĩnh Viễn

ky-nang

Top