Tham gia

Chơi Bách Chiến có quà liền tay 4

03/04

Chơi Bách Chiến nhận quà 9K

ky-nang

Cấp 1 - 85

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
1 – 54 1000 Củ Khóa 1

1111

Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 2 Khóa
Thủy tinh lv5 2 Khóa
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khóa
55 – 58 1000 Củ Khóa 1

1111

1
Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Túi hạt giống 1 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
Thủy tinh lv5 2 Khóa
59 – 61 2000 Củ Khóa 1

111111

Khóa
5Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
Túi Bách Bảo 1 Khóa
62 – 64 2000 Củ Khóa 1

11111

Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Thủy Tinh Lv5 3 Khóa
Thám Hiểm Lệnh (Thanh Vân Phong) 1 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
65 – 67 2000 Củ Khóa 1

111111

Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Thủy Tinh Lv5 4 Khóa
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
Túi Bách Bảo 2 Khóa
68 - 70 2000 Củ Khóa 1

111111

Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Rương Rượu 1 Khóa
Cống Hiến Môn Phái Lệnh-Vàng 2 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
71 - 73 2000 Củ Khóa 2

111111

Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
Cống Hiến Môn Phái Lệnh-Vàng 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 5 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
74 - 76 2000 Củ Khóa 2

111111

Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Cống Hiến Môn Phái Lệnh-Vàng 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 Sao 1 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
77 - 79 2000 Củ Khóa 3

111111

Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Cống Hiến Môn Phái Lệnh-Vàng 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 Sao 1 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
Đá tinh luyện 50 Khóa
80 2000 Củ Khóa 3

111111

Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-sơ 2 Khóa
81 2000 Củ Khóa 3

1111111

Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-sơ 2 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
82 2000 Củ Khóa 3

111111

Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 Sao 1 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-trung 1 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
83 2000 Củ Khóa 3

111111

Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-trung 1 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
84 2000 Củ Khóa 4

111111

Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-Trung 1 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 sao 1 Khóa
85 2000 Củ Khóa 4

111111

Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Thủy Tinh Lv9 1 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-Trung 1 Khóa
Năng động hoàn 10 Khóa
Chân Nguyên - Giáp (Cảnh Giới 1) 1 Khóa

ky-nang

Top