Tham gia

Chơi Bách Chiến có quà liền tay 5

27/04

Chơi Bách Chiến nhận quà 3Q

Cấp 1 - 65

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
1 – 54 Gậy FA 1 Khóa 7 ngày
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Đá Tinh Luyện-Tím 2 Khóa Vĩnh Viễn
Bình Châu Báu Thi Đấu 10 Khóa 30 Ngày
Bình Châu Báu Bạch Kim 10 Khóa 30 Ngày
55 – 60 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh Viễn
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
61 - 65 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn

ky-nang

Cấp 66 - 76

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
66 - 70 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
71 – 74 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh Viễn
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
75 - 76 Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Thẻ Thủ Hộ 1 Khóa Vĩnh Viễn
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn

ky-nang

Cấp 77 - 81

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
77 - 78 Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy 1 Khóa 7 Ngày
79 - 80 Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh Viễn
Sổ Thẻ Hiếm 1 Khóa 7 Ngày
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy 1 Khóa 7 Ngày
81 Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 2 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 2 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy 2 Khóa 7 Ngày

ky-nang

Cấp 82 - 83

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
82 Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy 2 Khóa 7 Ngày
83 Tích Lũy Hoàn-Lam 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 5 Khóa Vĩnh Viễn
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Bạch Kim Chùy 2 Khóa 7 Ngày
333 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày

ky-nang


Cấp 84 - 86

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHạn sử dụngHình ảnh
84 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Khóa Vĩnh Viễn
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Khóa Vĩnh Viễn
555 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày
85 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Khóa Vĩnh Viễn
Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa Vĩnh Viễn
Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 3 Khóa Vĩnh Viễn
888 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày
86 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Vàng 10 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 10 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 10 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy 10 Khóa 7 Ngày
Bạch Kim Chùy 5 Khóa 7 Ngày
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 5 Khóa Vĩnh Viễn
Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa Vĩnh Viễn
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1 Khóa Vĩnh Viễn
9999 Củ Khóa 1 Khóa 15 Ngày

ky-nang

ky-nang

Top