Tham gia

Chơi Bách Chiến có quà liền tay 5

27/04

Chơi Bách Chiến nhận quà 9K

ky-nang

Cấp 1 - 65

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
1 – 54 2000 Củ Khóa 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 2 Khóa
Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khóa
55 – 60 2000 Củ Khóa 2 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Túi Hạt Giống 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
61 - 65 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Túi Bách Bảo 1 Khóa

 

Cấp 66 - 76

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
66 – 70 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv5 3 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Túi Bách Bảo 2 Khóa
71 - 74 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv5 4 Khóa
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Túi Bách Bảo 3 Khóa
75-76 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Rương Rượu 5 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 5 Khóa

 

Cấp 77 - 81

 

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
77-78 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 5 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 10 Khóa
79-80 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 5 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 Sao 1 Khóa
81 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 Sao 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Đá Tinh Luyện 50 Khóa

 

Cấp 82 - 84

 

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
82 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-sơ 10 Khóa
83 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-sơ 2 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
84 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 Sao 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-Trung 1 Khóa

 

Cấp 85 - 86

Lv Bách Chiến yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
85 2000 Củ Khóa 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-Trung 1 Khóa
86 2000 Củ Khóa 4 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Thủy Tinh Lv9 1 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-Trung 1 Khóa
Năng Động Hoàn 10 Khóa
Chân Nguyên - Giáp (Cảnh Giới 1) 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 sao 1 Khóa

ky-nang

Top