Tham gia

Chơi Bách Chiến có quà liền tay 5

27/04

Tài khoản thân thiết nhận quà Bách Chiến

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 3Q

Đẳng cấp nhân vật tại 3QPhần thưởng tại Bách ChiếnSố lượngTính chất
1 – 8 Củ khóa * 50 10 Khoá
Túi sinh lực 5
Giày bay 10
9 – 16 Củ khóa * 50 15 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 15
Đá Cường Hoá Trang Bị 15
17 – 23 Củ khóa * 50 20 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 20
Đá Cường Hoá Trang Bị 30
Đơn tiến cấp thú cưỡi 5
Đơn tiến cấp linh thú 5
Đơn tiến cấp cánh 5
Trên Lv 23 Củ khóa * 50 40 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 25
Đá Cường Hoá Trang Bị 50
Đơn tiến cấp thú cưỡi 10
Đơn tiến cấp linh thú 10
Đơn tiến cấp thần khí 10
Thẻ x5 EXP 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Gunny

Đẳng cấp nhân vật tại GunnyPhần thưởng tại Bách ChiếnSố lượngTính chất
1 - 20 Củ khóa * 50 10 Khoá
Túi sinh lực 5
Giày bay 10
21 - 40 Củ khóa * 50 15 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 15
Đá Cường Hoá Trang Bị 15
41 - 50 Củ khóa * 50 20 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 20
Đá Cường Hoá Trang Bị 30
Đơn tiến cấp thú cưỡi 5
Đơn tiến cấp linh thú 5
Đơn tiến cấp cánh 5
Từ Level 51 trở lên Củ khóa * 50 40 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 25
Đá Cường Hoá Trang Bị 50
Đơn tiến cấp thú cưỡi 10
Đơn tiến cấp linh thú 10
Đơn tiến cấp thần khí 10
Thẻ x5 EXP 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 2S

Đẳng cấp nhân vật tại 2SPhần thưởng tại Bách ChiếnSố lượngTính chất
1 - 50 Củ khóa * 50 10 Khoá
Túi sinh lực 5
Giày bay 10
51 - 100 Củ khóa * 50 15 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 15
Đá Cường Hoá Trang Bị 15
101 - 150 Củ khóa * 50 20 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 20
Đá Cường Hoá Trang Bị 30
Đơn tiến cấp thú cưỡi 5
Đơn tiến cấp linh thú 5
Đơn tiến cấp cánh 5
151 - 201 Củ khóa * 50 40 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 25
Đá Cường Hoá Trang Bị 50
Đơn tiến cấp thú cưỡi 10
Đơn tiến cấp linh thú 10
Đơn tiến cấp thần khí 10
Thẻ x5 EXP 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Thần Khúc

Đẳng cấp nhân vật tại Thần KhúcPhần thưởng tại Bách ChiếnSố lượngTính chất
5 - 49 Củ khóa * 50 10 Khoá
Túi sinh lực 5
Giày bay 10
50 - 64 Củ khóa * 50 15 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 15
Đá Cường Hoá Trang Bị 15
65 – 74 Củ khóa * 50 20 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 20
Đá Cường Hoá Trang Bị 30
Đơn tiến cấp thú cưỡi 5
Đơn tiến cấp linh thú 5
Đơn tiến cấp cánh 5
Trên Lv 74 Củ khóa * 50 40 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 25
Đá Cường Hoá Trang Bị 50
Đơn tiến cấp thú cưỡi 10
Đơn tiến cấp linh thú 10
Đơn tiến cấp thần khí 10
Thẻ x5 EXP 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 2U

Đẳng cấp nhân vật tại 2UPhần thưởng tại Bách ChiếnSố lượngTính chất
1 – 39 Củ khóa * 50 10 Khoá
Túi sinh lực 5
Giày bay 10
40 – 159 Củ khóa * 50 15 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 15
Đá Cường Hoá Trang Bị 15
160 – 249 Củ khóa * 50 20 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 20
Đá Cường Hoá Trang Bị 30
Đơn tiến cấp thú cưỡi 5
Đơn tiến cấp linh thú 5
Đơn tiến cấp cánh 5
Trên Lv 249 Củ khóa * 50 40 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 25
Đá Cường Hoá Trang Bị 50
Đơn tiến cấp thú cưỡi 10
Đơn tiến cấp linh thú 10
Đơn tiến cấp thần khí 10
Thẻ x5 EXP 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 9K Truyền Kỳ

Đẳng cấp nhân vật tại 9KPhần thưởng tại Bách ChiếnSố lượngTính chất
1 - 59 Củ khóa * 50 10 Khoá
Túi sinh lực 5
Giày bay 10
60 - 69 Củ khóa * 50 15 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 15
Đá Cường Hoá Trang Bị 15
70 - 89 Củ khóa * 50 20 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 20
Đá Cường Hoá Trang Bị 30
Đơn tiến cấp thú cưỡi 5
Đơn tiến cấp linh thú 5
Đơn tiến cấp cánh 5
Từ Lv 90 trở lên Củ khóa * 50 40 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 25
Đá Cường Hoá Trang Bị 50
Đơn tiến cấp thú cưỡi 10
Đơn tiến cấp linh thú 10
Đơn tiến cấp thần khí 10
Thẻ x5 EXP 2

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Boom

Đẳng cấp nhân vật tại BoomPhần thưởng tại Bách ChiếnSố lượngTính chất
1 - 20 Củ khóa * 50 10 Khoá
Túi sinh lực 5
Giày bay 10
21 - 400 Củ khóa * 50 15 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 15
Đá Cường Hoá Trang Bị 15
401 - 500 Củ khóa * 50 20 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 20
Đá Cường Hoá Trang Bị 30
Đơn tiến cấp thú cưỡi 5
Đơn tiến cấp linh thú 5
Đơn tiến cấp cánh 5
501 - 540 Củ khóa * 50 40 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 25
Đá Cường Hoá Trang Bị 50
Đơn tiến cấp thú cưỡi 10
Đơn tiến cấp linh thú 10
Đơn tiến cấp thần khí 10
Thẻ x5 EXP 2

Top