Tham gia

Ưu đãi cho các Đấu Sư chuyển sang Đại Kiếm Vương; MU Đại Thiên Sứ ; Gunny & Thông Thiên Tây Du

31/05

Thể Lệ

Thời gian:

    • Bắt đầu: 10:00 ngày 01/06/2017
    • Kết thúc: 23:59 ngày 02/07/2017

Nội dung:

Hoạt động chính:

-= ƯU ĐÃI KHI THAM GIA ĐẠI KIẾM VƯƠNG =-

-= ƯU ĐÃI KHI THAM GIA GUNNY =-

-= ƯU ĐÃI KHI THAM GIA MU ĐẠI THIÊN SỨ =-

-= ƯU ĐÃI KHI THAM GIA THÔNG THIÊN TÂY DU =-
 

Top