Hỗ trợ

11/01 - Bảo Trì Ngắn Máy Chủ Bách Chiến

11/01 - Bảo Trì Ngắn Máy Chủ Bách Chiến

10-01-2017

[BC.360game.vn]

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Thánh Đan Thành chủ xin được thông báo bảo trì ngắn Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song như sau:

Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song - Khai Mở máy chủ Bách Chiến

  • Thời gian: Từ 04:00 - 04:30 thứ tư - ngày 11/01/2017.
  • Ảnh hưởng trong thời gian bảo trì:
      • Các Đấu Sư sẽ không vào được Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song.

Bổn thành chủ xin cáo lỗi vì sự bất tiện này! Nếu việc bảo trì hoàn thành sớm hơn dự định sẽ có thông báo tại trang chủ BC.360game.vn

Top
Bách Chiến Vô Song © 2014