Hỗ trợ

CODE VIP Tháng 1/2016 Cho Đấu Sư

CODE VIP Tháng 1/2016 Cho Đấu Sư

11-01-2016

[BC.360game.vn]

Thể lệ, đối tượng & thời gian tham gia:

 • Thể lệ:
  • Các Đấu Sư đủ điều kiện sẽ nhận được những CODE VIP từ Bách Chiến Vô Song trị giá 15.000 Củ.
 • Điều kiện - các Đấu Sư nằm trong:
  • TOP 05 Đấu Sư nạp Củ nhiều nhất của từng máy chủ.
  • TOP 05 Đấu Sư có Lực Chiến cao nhất của từng máy chủ.
  • Thời gian ghi nhận được tính đến 23:59' ngày cuối cùng mỗi tháng.

Lưu Ý

 • Nếu các Đấu Sư nằm trong danh sách TOP Lực Chiến hoặc TOP Nạp Củ sẽ nhận được 1 code mỗi loại.
 • Nếu các Đấu Sư nằm trong danh sách TOP Lực Chiến và TOP Nạp Củ sẽ nhận được 2 code mỗi loại.
 • Trong tháng Đấu Sư cần nạp tối thiểu 5.000 Củ trở lên mới có thể nằm trong danh sách.

 

STTLoại codeHạn sử dụng
1 Quà Siêu VIP Tháng 01/2016 23:59 ngày 10/02/2016
2 Mừng Phiên Bản Mới-1
3 Mừng Phiên Bản Mới-2
4 Mừng Phiên Bản Mới-3
5 Code Quà tặng Đặc Biệt 1
6 Code Quà tặng Đặc Biệt 2
7 Code Quà tặng Đặc Biệt 3
8 Code Quà tặng Đặc Biệt 4
9 Code Quà tặng Đặc Biệt 5
10 Code Quà tặng Đặc Biệt 6
11 Code quà tặng đặc biệt 7
12 Code quà tặng đặc biệt 8
13 Code Quà tặng Mừng Tết Dương Lịch 1
14 Code Quà tặng Mừng Tết Dương Lịch 2
15 Code Quà tặng Mừng Tết Dương Lịch 3
16 Code Vô Song Lệnh

ky-nang

Vào game chọn Chép tên

ky-nang

Sau đó vào đây ấn Ctrl + F xong ấn Ctrl + V -> Enter để tìm tên.

ky-nang

>> Ấn Ctrl + F để tìm tên <<

(Bảng này được ghi nhận đến 23:59' ngày cuối cùng của tháng 12/2015)

Nhóm nhận 1 CODE:

>> Xem danh sách tại đây <<

Nhóm nhận 2 CODE:

>> Xem danh sách tại đây <<

ky-nang

Phần thưởng code VIP tháng 01:

STTPhần thưởngSố lượng
1 Thẻ 100 danh vọng 100
2 100 củ khoá 100
3 Tiên Pháp Đơn 50
4 Đá Cường Hóa - Siêu 4
5 Đá cường hóa TB 60
6 Linh Quyết Thư 10

ky-nang

Phần thưởng các loại code khác:

Code Cập Nhật Mới 1

STTPhần thưởngSố Lượng
1 100 Củ khoá  15
2 Tiến Cấp Đơn-Thú  4
3 Tiến Cấp Đơn-Tinh  4
4 Đơn Trưởng Thành-Cánh  1
5 Linh Quyết Thư  1
6 Thẻ x3 EXP  2
7 Thuốc H.Công-Cao  5

Code Cập Nhật Mới 2

STTPhần thưởngSố Lượng
1 Thẻ 100 Danh Vọng  15
2 Đá tiến cấp-Khí  4
3 Tiến Cấp Đơn-Cưỡi  4
4 Trưởng Thành đơn-Thú  1
5 Linh Quyết Thư  1
6 Thẻ x3 EXP  2
7 Thuốc công-Cao  5

Code Cập Nhật Mới 3

STTPhần thưởngSố Lượng
1 100 Củ khoá   15
2 Tiến Cấp Đơn-Cánh  4
3 Đá Cường Hoá TB   20
4 Trưởng Thành Đơn-Tinh  1
5 Ngộ Đạo Thư  1
6 Thẻ x3 EXP  2
7 Thuốc S.Lực-Cao  5

Code Vô Song Lệnh 2

STTPhần thưởngSố Lượng
1 Vô Song Lệnh 2  1
2 100 củ khoá  10
3 Thẻ x 1.5 EXP  1
4 Túi sinh lực  5

 

Code Mừng Tết Dương Lịch 1

STTPhần thưởngSố Lượng
1 Thẻ Hoan Hỉ-Trang  1
2 Thẻ Biến Cát Tường  1
3 Thẻ x 1.5 EXP  1
4 Túi sinh lực  5

Code Mừng Tết Dương Lịch 2

STTPhần thưởngSố Lượng
1 Thẻ Hoan Hỉ-Trang  1
2 Thẻ Biến Cẩm Tú  1
3 Thẻ x 1.5 EXP  1
4 Túi sinh lực  5

Code Mừng Tết Dương Lịch 3

STTPhần thưởngSố Lượng
1 Thẻ Noel-Trang   1
2 Thẻ Biến Tiên Hồ  1
3 Thẻ x 1.5 EXP  1
4 Túi sinh lực  5

Code Quà Tặng Đặc Biệt 1

STTPhần thưởngSố Lượng
1 100 Củ khoá  30
2 Tiến Cấp Đơn-Thú  4
3 Tiến Cấp Đơn-Tinh  4
4 Tiến Cấp Đơn-Cánh  4
5 Đá Cường Hoá TB   20
6 Trưởng Thành Đơn-Cánh  1
7 Trưởng Thành Đơn-Tinh  1
8 Linh Quyết Thư  2
9 Thẻ x3 EXP  2
10 Thuốc H.Công-Cao  5

Code Quà Tặng Đặc Biệt 2

STTPhần thưởngSố Lượng
1 100 Củ khoá  30
2 Đá Tiến Cấp-Khí  4
3 Đá Tiến Cấp-Trận  4
4 Tiến Cấp Đơn-Thần  4
5 Đá Cường Hoá TB   20
6 Đá Trưởng Thành-Trận  1
7 Đá Trưởng Thành-Khí  1
8 Linh Quyết Thư  2
9 Thẻ x3 EXP  2
10 Thuốc H.Công-Cao  5

Code Quà Tặng Đặc Biệt 3

STTPhần thưởngSố Lượng
1 100 Củ khoá  30
2 Tiến Cấp Đơn-Thú  4
3 Tiến Cấp Đơn-Tinh  4
4 Tiến Cấp Đơn-Cánh  4
5 Đá Cường Hoá TB   20
6 Trưởng Thành Đơn-Cánh  1
7 Trưởng Thành Đơn-Tinh  1
8 Linh Quyết Thư  2
9 Thẻ x3 EXP  2
10 Thuốc H.Công-Cao  5

Code Quà Tặng Đặc Biệt 4

STTPhần thưởngSố Lượng
1 100 Củ khoá  30
2 Đá Tiến Cấp-Khí  4
3 Đá Tiến Cấp-Trận  4
4 Tiến Cấp Đơn-Thần  4
5 Đá Cường Hoá TB   20
6 Đá Trưởng Thành-Trận  1
7 Đá Trưởng Thành-Khí  1
8 Linh Quyết Thư  2
9 Thẻ x3 EXP  2
10 Thuốc H.Công-Cao  5

Code Quà Tặng Đặc Biệt 5

STTPhần thưởngSố Lượng
1 100 Củ khoá  30
2 Tiến Cấp Đơn-Thú  4
3 Tiến Cấp Đơn-Tinh  4
4 Tiến Cấp Đơn-Cánh  4
5 Đá Cường Hoá TB   20
6 Trưởng Thành Đơn-Cánh  1
7 Trưởng Thành Đơn-Tinh  1
8 Linh Quyết Thư  2
9 Thẻ x3 EXP  2
10 Thuốc H.Công-Cao  5

Code Quà Tặng Đặc Biệt 6

STTPhần thưởngSố Lượng
1 100 Củ khoá  30
2 Đá Tiến Cấp-Khí  4
3 Đá Tiến Cấp-Trận  4
4 Tiến Cấp Đơn-Thần  4
5 Đá Cường Hoá TB   20
6 Đá Trưởng Thành-Trận  1
7 Đá Trưởng Thành-Khí  1
8 Linh Quyết Thư  2
9 Thẻ x3 EXP  2
10 Thuốc H.Công-Cao  5

Code Quà Tặng Đặc Biệt 7

STTPhần thưởngSố Lượng
1 100 Củ khoá  30
2 Tiến Cấp Đơn-Thú  4
3 Tiến Cấp Đơn-Tinh  4
4 Tiến Cấp Đơn-Cánh  4
5 Đá Cường Hoá TB   20
6 Trưởng Thành Đơn-Cánh  1
7 Trưởng Thành Đơn-Tinh  1
8 Linh Quyết Thư  2
9 Thẻ x3 EXP  2
10 Thuốc H.Công-Cao  5

Code Quà Tặng Đặc Biệt 8

STTPhần thưởngSố Lượng
1 100 Củ khoá  30
2 Đá Tiến Cấp-Khí  4
3 Đá Tiến Cấp-Trận  4
4 Tiến Cấp Đơn-Thần  4
5 Đá Cường Hoá TB   20
6 Đá Trưởng Thành-Trận  1
7 Đá Trưởng Thành-Khí  1
8 Linh Quyết Thư  2
9 Thẻ x3 EXP  2
10 Thuốc H.Công-Cao  5

Lưu Ý

 • Code mỗi đợt sẽ hết hạn vào lúc 23h59 ngày 10/02/2016. Khuyến khích Đấu Sư nhận Code sớm hãy nhập ngay để tránh trường hợp quên nhập code.
 • Mini-client 360Play có thể chơi được Bách Chiến Vô Song cực kì mượt, tải về tại đây.

Hãy đón xem những cập nhật mới nhất, nóng nhất trong những bản tin sắp tới tại trang chủ: BC.360game.vn

ky-nang

Hãy tham gia trải nghiệm Bách Chiến Vô Song để cùng nhau đánh đuổi Hồn Tộc tà ác, được đứng trên tột cùng đỉnh cao, được người người ngưỡng mộ!

Top
Công Ty TNHH Giải Trí Long Đỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Giấy phép phê duyệt nội dung số: 176/QĐ-BTTT cấp ngày 01/02/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.