Hỗ trợ

Ưu Đãi Thủ Hộ: Linh Hoàn, Tâm Hồn, Hồn S...

Ưu Đãi Thủ Hộ: Linh Hoàn, Tâm Hồn, Hồn Sao

30-11-2015

[BC.360game.vn]

Thánh Đan Thành Chủ hoan nghênh các Đấu Sư đã đến với Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song.

Sự kiện "Ưu Đãi Thủ Hộ". Đến sự kiện các Đấu Sư có thể mua thêm nhiều vật phẩm mới dành cho LINH HOÀN, TÂM HỒN, HỒN SAO.

Các vật phẩm mới tăng các thuộc tính: Công, Bạo Thương, Hệ Công, Hệ Phòng, Sinh Lực và Sát Thương cho nhân vật. Hãy mua ngay để tăng Lực Chiến một cách dễ dàng nào!!

Chọn biểu tượng Ưu đãi chung để vào mua trang bị

Trang bị mới Linh Hoàn

 • Thêm 02 món trang bị cực mới dành cho Linh Hoàn: Linh Phong và Linh Diệm.
 • Thời gian: 00:00 ngày 30/11/2015 - 23:59' ngày 30/11/2015

Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song Bộ trang bị Linh Hoàn mớiWebgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song


Trang bị mới Linh Phong cho Linh Hoàn


Trang bị mới Linh Diệm cho Linh Hoàn

Cách tăng Bậc cho trang bị Linh Hoàn.

 • Muốn tăng Bậc cho trang bị Linh Hoàn cần 1 món trang bị Linh Hoàn bậc 3+3.
  • Ví dụ: muốn tăng Bậc cho Linh Phong từ 4+4 lên Bậc 5+5 thì cần 01 món Linh Phong 3+3.
  • Muốn tăng bậc cho Linh Diệm từ 6+6 lên Bậc 7+7 thì cần 01 món Linh Diệm 3+3.
  • Tăng Bậc bất kì cho trang bị Linh Hoàn đều phải cần 01 món trang bị Linh Hoàn tương ứng Bậc 3+3.

Lưu Ý:

 • Tăng Bậc bất kì cho trang bị Linh Hoàn đều phải cần 01 món trang bị Linh Hoàn tương ứng Bậc 3+3.

Trang bị mới Tâm Hồn

 • Thêm 02 món trang bị cực mới dành cho Tâm Hồn: Hồn Tinh và Hồn Châu.
 • Thời gian: 00:00 ngày 30/11/2015 - 23:59' ngày 30/11/2015.

Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song Bộ trang bị Tâm Hồn mớiWebgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song


Trang bị mới Hồn Tinh cho Tâm Hồn


Trang bị mới Hồn Châu cho Tâm Hồn

Cách tăng Bậc cho trang bị Tâm Hồn.

 • Muốn tăng Bậc cho trang bị Tâm Hồn cần 1 món trang bị Tâm Hồn bậc 3+3.
  • Ví dụ: muốn tăng Bậc cho Hồn Tinh từ 4+4 lên Bậc 5+5 thì cần 01 món Hồn Tinh 3+3.
  • Muốn tăng bậc cho Hồn Châu từ 6+6 lên Bậc 7+7 thì cần 01 món Hồn Châu 3+3.
  • Tăng Bậc bất kì cho trang bị Tâm Hồn đều phải cần 01 món trang bị Tâm Hồn tương ứng Bậc 3+3.

Lưu Ý:

 • Tăng Bậc bất kì cho trang bị Tâm Hồn đều phải cần 01 món trang bị Tâm Hồn tương ứng Bậc 3+3.

Trang bị mới Hồn Sao

 • Thêm 02 món trang bị cực mới dành cho Hồn Sao: Linh Ngọc và Linh Bảo.
 • Thời gian: 00:00 ngày 30/11/2015 - 23:59' ngày 30/11/2015.

Webgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song Bộ trang bị Hồn Sao mớiWebgame Huyền Huyễn Bách Chiến Vô Song


Trang bị mới Linh Ngọc cho Hồn Sao


Trang bị mới Linh Bảo cho Hồn Sao

Cách tăng Bậc cho trang bị Hồn Sao.

 • Muốn tăng Bậc cho trang bị Hồn Sao cần 1 món trang bị Hồn Sao bậc 3+3.
  • Ví dụ: muốn tăng Bậc cho Linh Ngọc từ 4+4 lên Bậc 5+5 thì cần 01 món Linh Ngọc 3+3.
  • Muốn tăng bậc cho Linh Bảo từ 6+6 lên Bậc 7+7 thì cần 01 món Linh Bảo 3+3.
  • Tăng Bậc bất kì cho trang bị Hồn Sao đều phải cần 01 món trang bị Hồn Sao tương ứng Bậc 3+3.

Lưu Ý:

 • Tăng Bậc bất kì cho trang bị Hồn Sao đều phải cần 01 món trang bị Hồn Sao tương ứng Bậc 3+3.

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Hãy chờ đón thông tin chi tiết về những kỹ năng cũng như những cập nhật mới nhất của Webgame Tiên hiệp Bách Chiến Vô Song trong những bản tin sắp tới tại BC.360game.vn.

Top
Công Ty TNHH Giải Trí Long Đỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Giấy phép phê duyệt nội dung số: 176/QĐ-BTTT cấp ngày 01/02/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.